Kế hoạch về việc triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021

Thứ ba - 24/08/2021 16:30
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
 TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA


          Số: 75 /KH - THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bích Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2021
 
                                                KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021    

Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-PGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Trường học năm 2021;
Trường THCS Bích Hòa  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống  AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong đơn vị trường học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và kĩ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
- Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 tại đơn vị, địa phương.
- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Sở, Phòng GDĐT.
II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ 1: 
-Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng chống ma túy trong trường học.
- Số lượng: 5 % số lượng học sinh toàn trường.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2021 đến tháng 10/2021
- Địa điểm: tại nhà trường.
- Phương pháp khảo sát:
+ Khảo sát bằng hỏi bán cấu trúc;
+ Thảo luận nhóm tập trung;
+ Phỏng vấn sâu;
+ Nghiên cứu từ báo cáo, tài liệu có liên quan;
+ Phân tích dữ liệu bằng các phần mềm chuyên dụng.
- Hoạt động triển khai
+ Thành lập Hội đồng nghiên cứu, Hội đồng cố vấn nghiên cứu;
+ Xây dựng kế hoạch chi tiết để tiến hành khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong trường học;
+ Viết báo cáo khảo sát;
+ Tổ chức hội thảo công bố kết quả.
- Kết quả khảo sát, đánh giá: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong trường học
2. Nhiệm vụ 2: 
- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâmcho học sinh, cán bộ Đoàn, Đội của nhà trường.
- Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong nhà trường.
3. Nhiệm vụ 3: Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kĩ năng kiến thức, kĩ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học.
4. Nhiệm vụ 4: Phối hợp với y tế thí điểm về “Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ” cho học sinh trong trường học và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông.
5. Nhiệm vụ 5: 
-Triển khai bộ tài liệu Kĩ năng phòng, chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
- Số lượng trang bị: tối thiểu 01 bộ/lớp.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy trong trường học.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Thời gian: triển khai thực hiện vào đầu năm học mới 2021-2022 (từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Từ ngân sách Nhà nước.
2. Kinh phí chi thường xuyên của các nhà trường.
3. Từ nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tham gia các lớp tập huấn công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tệ nạn xã hội do Phòng GD&ĐT Thanh Oai tổ chức…  
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và khi kết thúc hoạt động hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành “Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ” đối với nhóm học sinh có nguy cơ hoặc nghi nghiện ma túy để kịp thời xử lí.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội trong trường học.
Một số nội dung cần lưu ý
- Rà soát lại việc xây dựng các văn bản triển khai thực hiện về công tác phòng, chống  AIDS, ma túy tại cơ quan đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho học sinh trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm;
- Việc cam kết giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc phối hợp quản lý con em không vi phạm pháp luật; không tham gia vào các tệ nạn xã hội; không giao phương tiện xe mô tô, xe điện,...cho học sinh điều khiển khi chưa có bằng lái xe và đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
Trên đây là kế hoạch của Trường  THCS Bích Hòa về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học năm 2021./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD ĐT (để b/c)
- Công an xã (để phối hợp t/h);
- Trạm Y tế (để phối hợp t/h);
- Ban Giám Hiệu (để c/đ);
- CB, GV, NV (để  t/h);
- Lưu: VT, Lan.
 
 (đã ký)
 
 
 
 
 
Đặng Ngọc Trình
 

 

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc Trình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây